👨🏽‍🌾Αγροτική Ασφάλεια - Ασφαλιστικά Προγράμματα για Αγρότες | Dikos Insurance

Αγροτική Ασφάλεια

Καλλιεργούμε τη σιγουριά

Ζητήστε προσφορά

Μέσω της αγροτικής ασφάλισης στηρίζουμε την αγροτική επιχειρηματικότητα

Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη προστασία του αγροτικού τομέα, παρέχοντας σφαιρική κάλυψη 360ο και λύσεις για κάθε ενδεχόμενο.

 

Υπάρχουν 10 τομείς στην αγροτική ασφάλιση για να προστατευτείτε συνολικά ή ξεχωριστά:

 1. Ασφάλιση σε Αγροτικά Κτίρια
 2. Ασφάλιση Θερμοκηπίων
 3. Ασφάλιση σε Αγροτικό Αυτοκίνητο
 4. Ασφάλιση Φυτικής Παραγωγής Υπαίθριας Καλλιέργειας
 5. Ασφάλιση Αγροτικών Μηχανημάτων «εν υπαίθρω»
 6. Ασφάλιση Μηχανημάτων Παραγωγής - Συσκευασίας
 7. Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης & Ευθύνης Εργοδότη
 8. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
 9. Ασφάλιση Μεταφορών
 10. Ασφάλιση Ζωικού Κεφαλαίου
Dikos Insurance

Ιδιωτική Αγροτική Ασφάλεια: Απαραίτητο «οικονομικό εργαλείο»

Μια σοβαρή ζημιά στη φυτική παραγωγή, στα μηχανήματα ή στα κτίρια είναι δυνατό να φτάσει σε πολλές δεκάδες ή ακόμη εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, με αποτέλεσμα να βρεθεί η αγροτική επιχείρησή σας σε δύσκολη ταμειακή θέση, ή ακόμα και σε οικονομικό αδιέξοδο.

Καθώς, στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, ο τραπεζικός δανεισμός είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση και η άμεση αποζημίωση από το κράτος άπιαστο όνειρο, είναι καλό να βρείτε εναλλακτικές διεξόδους εξασφάλισης.

Η ιδιωτική ασφάλιση αγροτών:

 • Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα «εργαλεία διαχείρισης κινδύνων» τα οποία σας επιτρέπουν να ανταποκριθείτε σε ένα μεγάλο αριθμό και εύρος κινδύνων που απειλούν οικονομικά την αγροτική επιχείρησή σας.
 • Παρέχει ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων καθώς και τα απαραίτητα κεφάλαια και τη ρευστότητα σε μια δύσκολη στιγμή, τη στιγμή που τη χρειάζεστε περισσότερο.
 • Αποτελεί την πλέον κατάλληλη επιλογή για την ασφάλιση θερμοκηπίων, την ασφάλιση ζωικού κεφαλαίου, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ασχολίας της αγροτικής επιχείρησής σας, και μπορεί να συνδυαστεί με την ασφάλεια πράσινης ευθύνης και ανάπτυξης

Ο καιρός δεν ευνοεί προβλέψεις

 • Οι κλιματολογικές συνθήκες τελευταία είναι ακραία μεταβαλλόμενες, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η δυνατότητα πρόβλεψης του καιρού με ακρίβεια. Επιστημονικές μελέτες και κλιματικοί παράγοντες δείχνουν ότι ο καιρός τα επόμενα χρόνια θα παρουσιάσει μεγάλες μεταβολές σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα.
 • Χαλάζι, παγετός, χιονοπτώσεις, πλημμύρες, καύσωνες εμφανίζονται έντονα και με μεγάλες διακυμάνσεις στη χώρα μας, δυσκολεύοντας την αγροτική δραστηριότητα, και μάλιστα χωρίς άμεση αποζημίωση.
 • Συνεπώς είναι σημαντικό να αναζητηθούν και να υιοθετηθούν νέες, σύγχρονες πρακτικές για τη διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων και την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων. Σήμερα έχετε την δυνατότητα χρήσης εξειδικευμένων εργαλείων διαχείρισης κινδύνων τα οποία επιτρέπουν να αντιμετωπιστούν εγκαίρως και αποτελεσματικά πολλαπλοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι, κάτι το οποίο θα επιτρέψει να επικεντρωθείτε εσείς μόνο στην επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων.
 • H εφαρμογή νέων αγροτικών μεθόδων, όπως η γεωργία ακριβείας, η συμμετοχή στη συμβολαιακή γεωργία και η προστασία της αγροτικής δραστηριότητας, της αγροτικής παραγωγής και των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησής σας, αποτελούν μερικές από τις σύγχρονες επιλογές, τις οποίες μπορείτε να εκμεταλλευτείτε για τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία της επιχείρησής σας μέσω της αγροτικής ασφάλειας.

Αγροτική ασφάλεια και διαχείριση κινδύνου: Μια καθημερινή πραγματικότητα

Ο Αγροτικός Τομέας, το δικό σας επάγγελμα, απαιτεί συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση πολλαπλών φυσικών και επιχειρηματικών κινδύνων.

Την αγροτική επιχειρηματική σας δραστηριότητα είναι δυνατό να επηρεάσει αρνητικά και να της δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα μια σειρά από σημαντικούς κινδύνους:

 • Χαμηλή ποιότητα παραγωγής
 • Δυσμενείς και απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες
 • Μειωμένη ζήτηση για τα αγροτικά προϊόντα, χαμηλές τιμές ή περιορισμένη πρόσβαση σε αγορές
 • Ελλιπής ενημέρωση ή τεχνικές γνώσεις
 • Σπατάλη πόρων (π.χ. το νερό) και μόλυνση περιβάλλοντος
 • Προσωπικοί κίνδυνοι όπως ασθένειες και ατυχήματα
 • Οικονομική αβεβαιότητα

9+1 τρόποι για να εξασφαλίσετε την αγροτική επιχείρησή σας

 1. Αγροτικά Κτίρια και Ασφάλιση


  Παρέχεται η δυνατότητα προστασίας σε αγροτικά κτίρια καθώς και του περιεχομένου τους, συμπεριλαμβανομένης της αγροτικής κατοικίας, από μια μεγάλη γκάμα κινδύνων όπως πυρκαγιά, κλοπή, φυσικά φαινόμενα, σεισμό κλπ.
 2. Ασφάλιση Αγροτικών Μηχανημάτων «εν υπαίθρω»


  Ασφάλιση αγροτικών μηχανημάτων τα οποία λειτουργούν «εν υπαίθρω» για ζημιές στα ίδια τα μηχανήματα, που θα οφείλονται ενδεικτικά σε αιτίες όπως: λάθη χειρισμού, αδεξιότητα ή απροσεξία, πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα (νερό, υγρασία, πλημμύρα, χαλάζι, παγετός) ή κακόβουλη ενέργεια τρίτων, συμπεριλαμβανομένης και της κλοπής.
 3. Προστασία Αστικής Ευθύνης Προϊόντος


  Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης έναντι αξιώσεων τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση και από οποιοδήποτε ελάττωμα του συσκευασμένου αγροτικού προϊόντος το οποίο διατέθηκε στα πλαίσια της εμπορικής αγροτικής δραστηριότητας.
 4. Ασφάλιση Θερμοκηπίων


  Παρέχεται ασφάλιση θερμοκηπίων συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, της επικάλυψης, του πάγιου εξοπλισμού (συστήματα θέρμανσης, ψύξης, άρδευσης κ.λπ.) από πλήθος ασφαλιστικών καλύψεων όπως Πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, πλημμύρα, αστική ευθύνη, κ.λπ. Παρέχεται και η δυνατότητα επέκτασης της ασφάλισης στη φυτική παραγωγή εντός του θερμοκηπίου.
 5. Προστασία Μηχανημάτων Παραγωγής – Συσκευασίας


  Προστασία για στεγασμένα μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας για οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη ζημιά ή απώλεια προκληθεί στο μηχάνημα και θα οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως αδεξιότητα, αμέλεια χειριστή ή απροσεξία, πλημμύρα, σεισμό κ.λπ. Δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης των μηχανημάτων για απώλεια κερδών λόγω μηχανικής βλάβης.
 6. Προστασία Μεταφορών


  Πρόγραμμα που καλύπτει προϊόντα που μεταφέρονται από την Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα νωπά, κατεψυγμένα, συσκευασμένα ή χύμα υπό προϋποθέσεις, για ζημιά ή απώλεια που θα συμβεί κατά τη χερσαία, θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά τους εντός Ελλάδος ή προς χώρες του εξωτερικού.
 7. Ασφάλεια για Αγροτικό Αυτοκίνητο


  Προγράμματα για την προστασία των οχημάτων της αγροτικής σας δραστηριότητας όπως τρακτέρ, φορτηγά, δίκυκλα και ΙΧ. Παρέχονται και πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, π.χ. ανά γεωγραφική περιοχή.
 8. Προστασία Γενικής Αστικής Ευθύνης & Ευθύνης Εργοδότη


  Πρόγραμμα που καλύπτει τρίτους (επισκέπτες, προμηθευτές κ.λπ.) που βρίσκονται στο χώρο σας, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από ατύχημα που μπορεί να συμβεί. Δυνατότητα κάλυψης για το προσωπικό της αγροτικής μονάδας σε περίπτωση σωματικών βλαβών συνεπεία εργατικού ατυχήματος.
 9. Προστασία Ζωικού Κεφαλαίου


  Πρόγραμμα που καλύπτει την προστασία των εκτρεφόμενων σε οργανωμένες κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες ζώων από τον κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε ασθένεια, πάθηση ή και ατύχημα. Παρέχεται η δυνατότητα της άμεσης αποζημίωσης των απολεσθέντων ζώων καθώς και της παραγωγής τους. Ενδεικτικές καλύψεις ατυχήματος: Παγετός, θερμοπληξία, πλημμύρα, σεισμός, πυρκαγιά κ.λπ.
 10. Προστασία Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής Καλλιέργειας


  Παρέχει τη δυνατότητα προστασία της αγροτικής παραγωγής στις υπαίθριες φυτικές καλλιέργειες από καλύψεις όπως πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα (π.χ. χαλάζι, πλημμύρα, χιόνι, καύσωνα), κατολίσθηση ή καθίζηση από σεισμό. Στις κοινές παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις λειτουργεί συμπληρωματικά με τον Δημόσιο Φορέα ασφάλισης.

Ενημερώσου τώρα

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

Invalid Input