Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης | Dikos Insurance

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Ζητήστε προσφορά

H Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης καλύπτει για:

 1. Αμελείς πράξεις ή παραλείψεις των τεχνικών ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τους ως κατασκευαστές ή συντηρητές έργου
 2. Αξιώσεις σε σχέση με οποιοδήποτε ελάττωμα του προϊόντος, που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του έργου
 3. Αξιώσεις από λανθασμένο σχεδιασμό – μελέτη του έργου, μια κάλυψη η οποία αποτελεί ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του προγράμματος

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Το πρόγραμμα καλύπτει την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη για αποζημιώσεις που μπορεί να διεκδικήσουν οι πελάτες σας, από ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές) που τυχόν συμβούν από υπαιτιότητας τους, στα πλαίσια άσκησης της επαγγελματικής σας δραστηριότητας.

Η κάλυψη της σχετικής αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με το Nόμο 3844/2010, η Ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Ευρωπαϊκή. Σύμφωνα με το Άρθρο 24, η ασφάλιση αστικής ευθύνης για μια σειρά από τεχνικά και μη επαγγέλματα που παρέχουν υπηρεσίες, είναι πλέον υποχρεωτική.

 

Μόνο ένας πιστοποιημένος συνεργάτης Interamerican μπορεί να φέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Ολοκληρωμένη κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και του προσωπικού.
 • Δυνατότητα επιλογής του ορίου ασφάλισης ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Δυνατότητα επιλογής της κάλυψης Ευθύνης εργοδότη, Ζημιές σε Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας και Διασταυρούμενη ευθύνη.
 • Ασφάλιστρα που προσαρμόζονται στο μέγεθος της κάθε επιχείρησης.

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Η κάλυψη για Αστική Ευθύνη Ιατρών σας επιτρέπει να αφοσιωθείτε απερίσπαστα στο λειτούργημά σας γιατί…

 • Εξασφαλίζει προστασία υψηλού επιπέδου.
 • Παρέχει κάλυψη αστικής ευθύνης έως €1.500.000.
 • Παρέχει κάλυψη δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αμοιβών σε οποιαδήποτε περίπτωση.
 • Καλύπτει ακόμα και ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στους επισκέπτες στο χώρο του ιδιωτικού σας ιατρείου.
 • Έχει ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.
 • Γνωμάτευση-Θεραπεία. Αν κάτι δεν πάει καλά εξαιτίας αυτών, αναλαμβάνει το συμβόλαιο.
 • Καλύπτει λάθη ή παραλήψεις των βοηθών κατά την εκτέλεση των οδηγιών του ασφαλιζόμενου
 • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια
 • Λόγω έκτακτης ανάγκης, αν γιατρός ασκήσει ιατρική , άλλα όχι της ειδικότητας του, πάλι συνεχίζει να ισχύει το συμβόλαιο.
 • Σας προστατεύει με την υποστήριξη του Ομίλου ACHMEA, ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, με 6 φορές τα συνολικά ασφάλιστρα της Ελλάδας και 550.000 ευρώ /ημέρα σε αποζημιώσεις.

Καλύψεις του προγράμματος

Η ασφάλιση για Αστική Ευθύνη Ιατρών σας εξασφαλίζει με πληρότητα. Το πρόγραμμα καλύπτει:

 • Απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες που μπορεί να προκύψουν από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε δική σας αμέλεια, κατά την άσκηση του επαγγέλματός σας.
 • Ατυχήματα που μπορεί να συμβούν στο χώρο του ιδιωτικού σας ιατρείου και για τα οποία φέρετε ευθύνη.
 • Ψυχική οδύνη για πρόκληση θανάτου
 • Ηθική βλάβη για πρόκληση σωματικής βλάβης
 • Δαπάνες αποκατάστασης τησ υγείας του παθόντος

Συμπεριλαμβάνονται οι δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα που ενδεχομένως απαιτηθούν για την απόκρουση ή το διακανονισμό οποιασδήποτε σχετικής απαίτησης, εντός των ορίων κάλυψης στα Αστικά Δικαστήρια.

Επιπλέον προσφέρει καταβολή των δικηγορικών αμοιβών και δικαστικών εξόδων, μέχρι του ποσού των €10.000 για την υπεράσπιση του ασφαλιζόμενου σε Ποινικά Δικαστήρια για εξ αμελείας παραβάσεις, που καλύπτονται από την ασφαλιστική σύμβαση.

Ευέλικτες επιλογές και προσιτά ασφάλιστρα!

H Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Ιατρών σας εξασφαλίζει μεγάλο εύρος επιλογών ασφαλιζομένων κεφαλαίων, από €100.000 μέχρι €1.500.000, ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε.

Παράλληλα έχει ιδιαίτερα προσιτά ασφάλιστρα, που μπορούν να γίνουν ακόμη πιο οικονομικά με την επιλογή του απαλλασσόμενου ποσού, δηλαδή του ποσού με το οποίο συμμετέχετε, εσείς ή άλλος φορέας

7 Ωφέλειες για να επιλέξετε την Αστική Ευθύνη Τεχνικών

Το πρόγραμμα προστασίας για Αστική Ευθύνη Τεχνικών εξασφαλίζει:

 •  Ολοκληρωμένη προστασία, που καλύπτει την ευθύνη σας όπως απαιτεί η νομοθεσία
 •  Πρωτοποριακές παροχές και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών
 •  Επιλογή του σχεδίου που είναι κατάλληλο για εσάς
 •  Απλές διαδικασίες
 •  Ταχύτητα στις αποζημιώσεις
 •  Ιδιαίτερα προσιτά ασφάλιστρα
 •  Σας προστατεύει με την υποστήριξη του Ομίλου ACHMEA, ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, με 6 φορές τα συνολικά ασφάλιστρα της Ελλάδας και 550.000 ευρώ /ημέρα σε αποζημιώσεις.

Πλάνα Προστασίας

H Προστασία Αστικής Ευθύνης Τεχνικών σας προσφέρει διαφορετικά πλάνα προστασίας ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησής σας. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, ανάλογα με το τζίρο σας, το βαθμό προστασίας που θέλετε να εξασφαλίσετε και να διαμορφώσετε ανάλογα το κόστος.

Προσιτά ασφάλιστρα

Το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης έχει ιδιαίτερα προσιτό κόστος για την επιχείρηση.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Για επιχείρηση με ετήσιο τζίρο €150.000, που επιλέγει όριο κάλυψης €200.000, τα ασφάλιστρα είναι €480 το χρόνο.

Οικονομικά ασφάλιστρα και ελκυστικοί όροι

 • Το πρόγραμμα Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων Τουριστικών Μονάδων έχει ιδιαίτερα οικονομικά ασφάλιστρα που ξεκινούν από €35 το χρόνο. Tο ασφάλιστρο υπολογίζεται εύκολα και απλά, ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που διαθέτει η κάθε μονάδα.
 • Μπορεί να συνδυαστεί με το πρόγραμμα Ασφάλισης Επιχειρήσεων προσφέροντας έτσι ολοκληρωμένη κάλυψη της ίδιας της επιχειρηματικής μονάδας, αλλά και των κινδύνων λειτουργίας της σε όλους τους τομείς, όπως για παράδειγμα την ομαδική ασφάλιση προσωπικού αλλά και την ασφάλεια για ευθύνη στελεχών.
 • Δίνει τη δυνατότητα για προστασία μικρότερης διάρκειας και όχι ετήσιας, με κόστος το 80% των ασφαλίστρων.

Μοναδικά πλεονεκτήματα

 • Ολοκληρωμένη προστασία
 • Πρωτοποριακές παροχές και υπηρεσίες
 • Προσιτά ασφάλιστρα
 • Απλές διαδικασίες
 • Ταχύτητα στις αποζημιώσεις
 • Ξεκάθαροι όροι

Σας προστατεύει με την υποστήριξη του Ομίλου ACHMEA, ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην Ευρώπη

Μια σύγχρονη επιχειρηματική ανάγκη

H τουριστική μονάδα σας αποτελεί πηγή εισοδήματος για εσάς και την οικογένειά σας. Είναι σημαντικό να εξασφαλίζετε την απρόσκοπτη λειτουργία της κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμα και αν βρεθείτε αντιμέτωποι με απρόβλεπτες διεκδικήσεις πελατών σας που θα είχαν δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα και τη φήμη της επιχείρησής σας.

 • Το νέο πρόγραμμα προστασίας ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ απευθύνεται ειδικά σε εσάς, τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων ή / και ξενοδοχειακών μονάδων με δυναμικότητα έως και 30 δωματίων ή συνολικής στεγασμένης επιφάνειας των κύριων χώρων τους μέχρι 400m².
 • Καλύπτει την Ευθύνη σας για αποζημιώσεις που διεκδικούν οι πελάτες σας, για ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές), που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο χώρο της επιχείρησής σας, από αμέλεια ή παραλείψεις δικές σας ή των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας και σχετίζονται με τους χώρους λειτουργίας και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας.
 • Σας προσφέρει δυνατότητα επιλογής ομαδοποιημένων καλύψεων και σχεδίων, ανάλογα με τα όρια της ευθύνης για τα οποία θέλετε να ασφαλίσετε

Επιλογές Αστικής Ευθύνης

 1. Ευθύνης Στελεχών
 2. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών
 3. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικών
 4. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
 5. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Δικηγόρων
 6. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη για Ελεύθερους Επαγγελματίες (πχ Πολιτικούς Μηχανικούς/ Αρχιτέκτονες)
 7. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operators
 8. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών
 9. Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)

Ενημερώσου τώρα

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

Invalid Input