Ασφάλεια Περιουσιακών Στοιχείων Επιχειρήσεων | Dikos Insurance

Ασφάλιση Περιουσίας

Η ασφάλιση επιχειρήσεων από σημαντικούς κίνδυνους δεν ήταν ποτέ ευκολότερη.

Ζητήστε προσφορά

9+1 λόγοι για να αποκτήσετε Ασφάλιση Επιχειρήσεων Business

 1. Ολοκληρωμένη προστασία και ασφάλιση περιουσίας
 2. Πρωτοποριακές παροχές και υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 3. Ιδιαίτερα προσιτά ασφάλιστρα, με δυνατότητα επιλογής συμμετοχής στην αποζημίωση
 4. Ο επαγγελματικός χώρος σας είναι σε καλά χέρια: Αποζημίωση σε αξία καινούργιου, μέσα στα όρια που έχουν συμφωνηθεί, ανεξάρτητα από την παλαιότητα του ακινήτου ή/και του περιεχομένου του
 5. Αποζημίωση σε πρώτο κίνδυνο (χωρίς μείωση της αποζημίωσης σε περίπτωση υπασφάλισης) στην επιλογή υπολογισμού του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με τ.μ.
 6. Κάλυψη επιπλέον εξόδων
 7. Κατάργηση της γραφειοκρατίας και των πολύπλοκων διαδικασιών
 8. Ταχύτητα στις αποζημιώσεις
 9. Σαφείς και ξεκάθαροι όροι συμβολαίου χωρίς "ψιλά γράμματα"
 10. Σας προστατεύει με την υποστήριξη του Ομίλου ACHMEA, ενός από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς στην Ευρώπη, με 6 φορές τα συνολικά ασφάλιστρα της Ελλάδας και 550.000 ευρώ /ημέρα σε αποζημιώσεις.

Dikos Insurance

Ασφάλιση Επιχειρήσεων BUSINESS: Μοναδικά πλεονεκτήματα

 • Προσιτά ασφάλιστρα για τον επαγγελματία
  Τα προγράμματα Business είναι ιδανικά για μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έως €1.500.000. Τα ασφάλιστρα είναι ιδιαίτερα οικονομικά και προσιτά.

 • Καλύψεις με περιεχόμενο
  Καλύπτεται το κτίριο που στεγάζεται η επιχείρηση, οι βελτιώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και το περιεχόμενό της, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εμπορευμάτων ιδιοκτησίας τρίτων. Τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων είναι καλυμμένα!

 • Κάλυψη επιπλέον εξόδων
  Το πρόγραμμα σας καλύπτει όλα τα έξοδα που προκύπτουν και είναι επακόλουθα μιας καλυπτόμενης ζημιάς, όπως τα έξοδα για την πυρόσβεση, για τον εντοπισμό της βλάβης ή για την αποκομιδή των ερειπίων.

 • Άμεση αποζημίωση
  Τα προγράμματα Business σας αποζημιώνουν άμεσα σε αξία καινούργιου, ώστε να μπορείτε να αποκαταστήσετε τις ζημιές στην επιχείρηση. Καλύπτεστε από φωτιά, σεισμό, πλημμύρα αλλά και κλοπή.

 • Οικονομική στήριξη
  Επίσης αναλαμβάνει την κάλυψη σημαντικών εξόδων όπως τη δόση επαγγελματικού δανείου, ημερήσιο επίδομα για την κάλυψη των πάγιων εξόδων της επιχείρησης (όπως ενοίκιο, λογαριασμοί ΔΕΗ, σταθερής τηλεφωνίας και ύδρευσης) μετά από καλυπτόμενη ζημιά είτε η απώλεια ενοικίων μετά τη ζημιά. Σε περίπτωση φυσικής καταστροφής από φωτιά, πλημμύρα ή σεισμό ακόμα και στην περιοχή λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς υλική ζημία στην ίδια την επιχείρηση ή/και καταστροφής από πυρκαγιά ή σεισμό της μόνιμης κατοικίας του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

 • Κατά παντός κινδύνου
  Tο πρόγραμμα TOTAL περιλαμβάνει την κάλυψη κατά παντός κινδύνου (All risk) που σας εξασφαλίζει για υλικές ζημιές που προκαλούνται από τυχαίο, αιφνίδιο και απρόβλεπτο γεγονός, διαφορετικό από τους κινδύνους που ήδη καλύπτονται και αναφέρονται στο ασφαλιστήριο. Είναι μια μοναδική παροχή που σας καλύπτει άρτια και ολοκληρωτικά, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με προγράμματα εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

 • H επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί
  Τα προγράμματα Business εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα την επιχείρησή σας. Με μια σειρά από πρωτοποριακές καλύψεις προστατεύουν τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενό της, με όλο το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει στο κτίριο.

  Τα προγράμματα Business σας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε την προστασία που χρειάζεται η επιχείρησή σας με ιδιαίτερα προσιτή τιμή και να εξασφαλίσετε τη σιγουριά ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί.

Τα προγράμματα με μια ματιά

Για εσάς τους επαγγελματίες που επιθυμείτε να εξασφαλίσετε την επιχείρησή σας από μια σειρά “κλασικών” κινδύνων, όπως φωτιά και πλημμύρα, αλλά και ζημιές σε περίοδο ταραχών.

Εκτεταμένη ασφαλιστική προστασία, με καλύψεις που επιπλέον εξασφαλίζουν την επιχείρηση και τον εξοπλισμό σας από κλοπή ή ληστεία. Παρέχεται επίσης ασφάλιση ευθύνης στελεχών καθώς και ασφάλεια αστικής ευθύνης απέναντι σε τρίτους.

Ολοκληρωμένη προστασία για εσάς, τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας, με καλύψεις σχεδιασμένες ώστε να διασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία της κάτω από όλες τις συνθήκες.

BUSINESS: Τα προγράμματα και οι καλύψεις τους

IA BUSINESS

Ενημερώσου τώρα

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

Invalid Input