Πρόγραμμα Προστασίας Οικογένειας & Εισοδήματος | Dikos Insurance

Προστασία Οικογένειας

Το πιο σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της οικογένειάς σας!

Ζητήστε προσφορά

Μπορεί να είστε ένας μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο, αλλά για μερικούς είστε ο κόσμος ολόκληρος.

Αύριο το πρωί μπορούμε να ανοίξουμε έναν λογαριασμό 50.000€ που θα προστατεύσει την οικογένειά σας με 0,5€ ανά ημέρα.
Αυτός ο λογαριασμός θα ξεκλειδώσει άμεσα σε μια δύσκολη στιγμή.
Είναι μια πράξη Αγάπης, Ευθύνης και Αλληλεγγύης προς αυτούς που αγαπάμε, χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση.

Dikos Insurance

Ποιες απαιτήσεις μπορεί να καλύψει η Προστασία οικογένειας;

 • Τρέχουσες δαπάνες
 • Κάλυψη τελευταίων εξόδων
 • Αποπληρωμή στεγαστικών δανείων
 • Πληρωμή πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων
 • Πληρωμή φόρων κληρονομιάς
 • Υποχρεώσεις προς τρίτους
 • Χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών ή επαγγελματικής αποκατάστασης για τα παιδιά

Προστατεύστε την οικογένειά σας

Η Προστασία Οικογένειας αποτελεί αποδεδειγμένα ότι ενδιαφέρεστε για τους δικούς σας ανθρώπους και οι οποίοι εξαρτώνται οικονομικά από εσάς. Στη δύσκολη στιγμή, ένα οικονομικό σωσίβιο είναι πραγματικά κάτι εξαιρετικά σπουδαίο για εκείνους που αγαπάτε.

Αν με τη βοήθεια ενός συμβούλου ένας οικογενειάρχης έχει προβλέψει σωστά ,θα είναι ΕΚΕΙ.
Ίσως όχι με φυσική παρουσία αλλά θα είναι ΕΚΕΙ ώστε η περιουσία της οικογένειας να μείνει ανέπαφη.
Θα είναι εκεί και θα προσφέρει τους απαραίτητους πόρους για μια ποιοτική διαβίωση.
Θα είναι ΕΚΕΙ γιατί δεν θα στερήσει την ΜΗΤΕΡΑ από τα παιδιά του είτε γιατί σε άλλη περίπτωση θα αναγκαζόταν να εργαστεί ,είτε αν εργαζόταν ήδη να τους προσφέρει μια μητέρα με υγιή ψυχολογία και όχι διαταραγμένη λογω οικονομικής ανασφάλειας.
Θα είναι ΕΚΕΙ στο ξεκίνημα της ζωής τους να έχουν πόρους να σπουδάσουν η να σχεδιάσουν στρατηγικά την καριέρα τους και να μην αναγκαστούν λογω οικονομικής στενότητας να συμβιβαστούν στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας.
Είναι μια πράξη έμπρακτα αποδεδειγμένης αγάπης αλλά και μια πράξη ΕΥΘΥΝΗΣ

Επιλογές Προστασίας Οικογένειας

Η μεγάλη αποδοχή της ισόβιας ασφάλειας ζωής οφείλεται στο γεγονός ότι το προϊόν αυτό έχει μεγάλο πεδίο εφαρμογής.

Ενδεικτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 • την οικονομική εξασφάλιση της οικογένειας, παιδιών και συζύγου
 • ως κεφάλαιο έκτακτης ανάγκης στην τρίτη ηλικία
 • ως περιουσιακό στοιχείο των δικαιούχων
 • την αντιμετώπιση των "τελευταίων" εξόδων και φόρων κληρονομιάς
 • την αποπληρωμή δανείων
 • ως προϊόν "πειθαρχημένης" αποταμίευσης αλλά και
 • για μακρόχρονη επένδυση για εγγυημένη απόδοση

Η ισόβια με αξία εξαγοράς μπορεί να αποκτηθεί με έναν από 3 τρόπους:

 • την καταβολή ενός εφάπαξ ποσού (μια μόνο φορά), όπως στα παραδοσιακά επενδυτικά προγράμματα
 • με τακτικές καταβολές για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, 10 ετών και άνω
 • ή με την καταβολή ενός πολύ χαμηλού ασφαλίστρου ισόβια

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους. Η κάλυψη παρέχεται για όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλισμένου, ενώ αυτός μπορεί να εξαγοράσει το συμβόλαιό του αν το επιθυμεί.

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται με ετήσια διάρκεια και μπορεί να ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. 10, 20, 30 έτη.

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, καθώς σκοπός του είναι η αποπληρωμή των δανείων ή η κάλυψη μειουμένων αναγκών στο μέλλον.

Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, εάν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα, μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο

Σημαντικές οικονομικές συνέπειες για την οικογένεια
 1. Δραστική περικοπή οικογενειακών εξόδων
 2. Αδυναμία αποπληρωμής δανείων και καρτών
 3. Εξάντληση όλων των αποταμιεύσεων για κάλυψη ανελαστικών εξόδων
 4. Αναζήτηση εργασίας ή αύξηση ωρών απασχόλησης
 5. Αύξηση δαπανών για τη φύλαξη παιδιών
 6. Έλλειψη δυνατοτήτων για τις σπουδές των παιδιών
 7. Αναγκαστική πώληση περιουσιακών στοιχείων

 

Προστασία Εισοδήματος

Προστατεύστε το μεγαλύτερο περιουσιακό σας στοιχείο

Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο περιουσιακό σας στοιχείο;

 1. Η μέση αξία ενός αυτοκινήτου είναι περίπου 12.000€
 2. Η μέση αξία ενός ακινήτου ως Α’ Κατοικία είναι περίπου 80.000€
 3. Η ευλογία που έχουμε να σηκωνόμαστε κάθε πρωί να παράγουμε εισόδημα ξεπερνάει το 1.000.000€

Μήπως το πολυτιμότερο περιουσιακό σας στοιχείο είστε εσείς;

Dikos Insurance

Οι λύσεις και τα οφέλη

 • Άμεση αντιμετώπιση τρεχόντων ατομικών και οικογενειακών εξόδων
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση δανειακών και χρεωστικών υποχρεώσεων
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση συνεπακόλουθων φαρμακευτικών δαπανών και εξόδων θεραπείας
 • Ενίσχυση σχετικών κρατικών επιδομάτων και προστασία της οικονομικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου του παθόντος

Μήπως το πολυτιμότερο περιουσιακό σας στοιχείο είστε εσείς;

 • Ανταλλάζουμε το 1/3 της ζωής μας για εργασία. Επομένως το μεγαλύτερο σε οικονομική αξία αγαθό μας είναι η ικανότητά μας να εργαζόμαστε. Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό να είμαστε σε θέση και ικανοί να παράγουμε εισόδημα για τον εαυτό μας και την οικογένειά μας, εξασφαλίζοντας την ποιότητα του βιοτικού μας επιπέδου, τις σπουδές των παιδιών και την πραγματοποίηση των ονείρων μας.
 • H προστασία εισοδήματος είναι μια στρατηγική η οποία σας προστατεύει από την απώλεια εισοδήματος λόγω ασθένειας ή ατυχήματος. Θα μπορούσε να σας προσφέρει ένα αφορολόγητο εισόδημα και θα μπορούσε να συνεχίσει να πληρώνει μέχρι να είστε σε θέση να επιστρέψετε στην εργασία ή να συνταξιοδοτηθείτε.
 • Eχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να πληρώσετε τους λογαριασμούς σας εάν συμβεί κάτι, ώστε να μπορείτε να διατηρήσετε το βιοτικό σας επίπεδο, ενώ δεν είστε σε θέση να εργαστείτε.
Ικανότητα για εργασία: Τα 3 επίπεδα οικονομικού κινδύνου

Όταν δεν μπορούμε να εργαστούμε η σοβαρότητα των οικονομικών συνεπειών, επηρεάζεται κυρίως από τη χρονική διάρκεια. Για παράδειγμα τα 3 επίπεδα οικονομικού κινδύνου για έναν εργαζόμενο με ετήσιο εισόδημα €20.000- €30.000 είναι τα εξής:

 • Εισόδημα σε κίνδυνο: €100 – €1.250
 • Ικανοποιητική αναπλήρωση από εργοδότη και ταμείο
 • Εναλλακτικές λύσεις: αποταμιεύσεις, πιστωτικές κάρτες
 • Ο/η σύζυγος μπορεί να λείψει από την εργασία με χρήση αδείας
 • Διαχειρίσιμες οικονομικές συνέπειες

 • Εισόδημα σε κίνδυνο: €1.250 – €30.000+
 • Ελλιπής αναπλήρωση από το κοινωνικό ταμείο
 • Εναλλακτικές λύσεις: εξάντληση αποταμιεύσεων, δανεισμός
 • Αυξημένη ανάγκη φροντίδας από σύζυγο/τρίτο άτομο
 • Σημαντικές οικονομικές συνέπειες

 • Εισόδημα σε κίνδυνο: €30.000 – €1.200.000
 • Ανεπαρκής αναπλήρωση από το κοινωνικό ταμείο
 • Εναλλακτικές λύσεις: αποκλείεται ο δανεισμός, αδυναμία εξόφλησης στεγαστικών δανείων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κ.λπ.
 • Μόνιμη ανάγκη φροντίδας από σύζυγο/τρίτο άτομο, σε κίνδυνο και το 2ο εισόδημα
 • Καταστροφικές οικονομικές συνέπειες
Πώς θα κάνετε τη σωστή επιλογή
 1. Υπολογίστε σωστά το ποσό για το οποίο θα ασφαλιστείτε, ώστε να εξασφαλιστεί το εισόδημά σας. Εμείς θα σας βοηθήσουμε καθοριστικά στον σωστό υπολογισμό.Επιπλέον μπορούμε να δούμε με ακρίβεια τις κοινωνικές παροχές που δικαιούστε, ώστε να είστε σίγουροι για τον σχεδιασμό σας. 
 2. Επιλέξτε την κατηγορία προγράμματος ασφάλισης εισοδήματος που πραγματικά ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.
 3. Επιλέξτε μια ασφαλιστική εταιρία φερέγγυα και αξιόπιστη, με ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο και ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτηση

Επιλογές Προστασίας Εισοδήματος

 1. Μόνιμης Απώλειας Εισοδήματος
  Εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής
  Ανικανότητας για εργασία. Αφορά περιόδους ανικανότητας πάνω από έτος και καταβάλλεται έως την ηλικία των 65 ετών.
 2. Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας
  Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου, σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια.
 3. Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας Μειούμενου Κεφαλαίου
  Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου ή άλλων χρεών.
 4. Πρόσκαιρης Απώλειας Εισοδήματος
  Εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας για εργασία από ασθένεια ή ατύχημα. Αφορά περιόδους ανικανότητας έως ένα έτος και καταβάλλεται 7 ή 15 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της ανικανότητας.
 5. Απώλειας Επαγγελματικής Ικανότητας
  Καταβολή εφάπαξ κεφαλαίου σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για εργασία, λόγω αδυναμίας χρήσης συγκεκριμένων ανθρώπινων λειτουργιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για την εξάσκηση του επαγγέλματος.

Ενημερώσου τώρα

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

Invalid Input