Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης | Dikos Insurance

Αστική Ευθύνη

Προστασία υψηλού επιπέδου

Ζητήστε προσφορά

  1. Ιδιωτική  / Οικογενειάρχη
  2. Ιδιοκτήτη κατοικίδιου ζώου
  3. Διαχειριστή πολυκατοικίας
  4. Σταθμού αυτοκινήτων
  5. Εκπαιδευτηρίου
  6. Συνεργείου αυτοκινήτων
  7. Επαγγελματικών χώρων

 

Αστική Ευθύνη

  • Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζομένου έναντι τρίτων για ζημιές από ατυχήματα (απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που τυχόν προξενηθούν σε αυτούς με υπαιτιότητά του από άδικες πράξεις ή παραλείψεις ανήλικων μελών της οικογένειας αυτού ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του.
  • Στην κάλυψη συμπεριλαμβάνονται και δαπάνες που προέρχονται άμεσα από την απόκρουση αξιώσεων των τρίτων και αφορούν αποκλειστικά τον ως άνω καλυπτόμενο κίνδυνο

 

Ενημερώσου τώρα

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

Invalid Input