Ασφάλεια Πράσινης Ευθύνης & Ανάπτυξης | Dikos Insurance

Πράσινη Ανάπτυξη

3 λόγοι για να επιλέξετε Ασφάλιση GreenLine

Ζητήστε προσφορά

 1. Ολοκληρωµένες καλύψεις ,σχεδιασμένες με βάση το Ελληνικό θεσµικό πλαίσιο απόδοσης περιβαλλοντικής ευθύνης, προσαρμοσμένες και τιµολογημένες σύµφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης.
 2. Παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής στο εξειδικευµένο πεδίο των περιβαλλοντικών ασφαλίσεων που διασφαλίζεται από διεθνή πρότυπα και διαδικασίες αξιολόγησης.
 3. Απόλυτη φερεγγυότητα της ασφαλιστικής κάλυψης, αποτέλεσμα διεθνών συνεργασιών κύρους του Ομίλου INTERAMERICAN.

Dikos Insurance

Καλύψεις, υπηρεσίες και όρια

Οι καλύψεις του προγράµµατος GreenLine έχουν στόχο να διασφαλίσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, παρέχοντας ολοκληρωµένη προστασία. Περιλαµβάνουν:

 • Κάλυψη δαπανών αποκατάστασης του περιβάλλοντος για ζημιές στο έδαφος, στα νερά και στα προστατευόμενα είδη καθώς και στους φυσικούς οικότοπσυς, που προέρχονται από αιφνίδιο ή σταδιακό ατυχηματικό αίτιο, για το οποίο έχει καταλογιστεί ευθύνη αποκατάστασης από τις αρμόδιες αρχές.
 • Κάλυψη δαπανών περιορισμού επελθούσας περιβαλλοντικής ζηµιάς.
 • Κάλυψη δαπανών εκπόνησης των απαιτούμενων από τη νομοθεσία µελετών και προτάσεών για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµιάς.
 • Κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους για αποκατάσταση υλικών ζηµιών.
 • Κάλυψη δαπανών εξειδικευµένης νοµικής υποστήριξης.  

   

  Πρόσθετες παροχές και υπηρεσίες

  •Κάλυψη δαπανών αποκατάστασης ζημιών της περιουσίας της ασφαλιζόμενης επιχείρησης από περιβαλλοντική ζημιά, σε συνδυασμό με την προσφερόμενη ασφάλιση περιουσίας.
  •Ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και εξειδικευμένες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.

Green Line: Ολοκληρωμένη προστασία

Το πρόγραμμα GreenLine καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης στον τομέα της αστική περιβαλλοντικής ευθύνης και παρέχουν ολοκληρωµένη προστασία από την ενεργοποίηση του καθεστώτος περιβαλλοντικής ευθύνης.


Το πρόγραµµα GreenLine έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική και ασφαλιστική νομοθεσία αλλά και το νέο καθεστώς αδειοδότησης που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ενημερώσου τώρα

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

Invalid Input