Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας | Dikos Insurance

Νομική Προστασία

Ζητήστε προσφορά

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ καλύπτει τις δικαστικές ή εξώδικες δαπάνες που είναι αναγκαίες για την περιφρούρηση των εννόμων συμφερόντων του ασφαλιζομένου, δηλαδή:

 • Αμοιβές δικηγόρου
 • Δικαστικά έξοδα
 • Αποζημιώσεις μαρτύρων
 • Αμοιβές δικαστικών πραγματογνωμόνων
 • Έξοδα δικαστικών επιμελητών
 • Αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων
 • Επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη αντιδίκου

Ο ασφαλιζόμενος μπορεί να επιλέγει ελεύθερα το δικηγόρο του, ή να δώσει το δικαίωμα στην Εταιρία να ορίσει αυτή δικηγόρο.

 

Νομική Προστασία Οικογένειας

 • Ποιος καλύπτεται
  Καλύπτεται ο ασφαλιζόμενος καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του. Προσφέρεται με δύο μορφές:
  • ΑΠΛΗ, όταν ασφαλίζεται μόνον ο ασφαλιζόμενος και τα μέλη της οικογένειάς του, δηλαδή ο/η σύζυγος και τα παιδιά μέχρι 21 ετών.
  • ΕΥΡΕΙΑ, όταν ασφαλίζεται ο ασφαλιζόμενος , τα μέλη της οικογένειάς του, οι γονείς ή τα πεθερικά εφ’όσον συνοικούν μαζί του.
 • Τι καλύπτει
  • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
   Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειας του ασφαλιζομένου, ή και ο ίδιος, έχει αξίωση να αποζημιωθεί από κάποιον τρίτο, με την ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ θα διεκδικήσει την αποζημίωση.
  • ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
   Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της οικογένειάς του ή και ο ίδιος μηνυθεί από κάποιον τρίτο ή την αστυνομία.
  • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
   Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του έχει να διεκδικήσει ή να αποκρούσει αξιώσεις από ιδιωτικές συμβάσεις
  • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
   Σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του έχει κάποιο πρόβλημα με τον εργοδότη του

 

Ενημερώσου τώρα

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

Invalid Input