Επενδυτικό Πρόγραμμα Capital Invest | Dikos Insurance

Επένδυση

Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές

Ζητήστε προσφορά

Tο Capital Invest σας προσφέρει μοναδικές ωφέλειες

 1. Πρόσβαση σε οποιαδήποτε αγορά του κόσμου, με τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεστε τις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται.*
 2. Επιλογή αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται κορυφαίοι επαγγελματίες του κόσμου, όπως η BlackRock, η JP Morgan, η Pictet και η Pioneer, αλλά και της Ελλάδας, όπως η Eurobank, η Πειραιώς και η Alpha Trust.

 3. Ελεύθερη επιλογή αμοιβαίων κεφαλαίων για έμπειρους επενδυτές.
 4. Δυνατότητα επιλογής «έτοιμων χαρτοφυλακίων» - Fund of Funds, με ιδιαίτερες τεχνικές ενεργούς διαχείρισης από τους επενδυτικούς οίκους.
 5. Διασπορά επενδύσεων τόσο σε επίπεδο κατηγοριών επένδυσης (διαθέσιμα, ομόλογα ή μετοχές), όσο και σε γεωγραφικό επίπεδο.
 6. Αυτόματη αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου (rebalancing) ανά τρίμηνο.
 7. Δυνατότητα αλλαγής επενδυτικής πολιτικής οποιαδήποτε στιγμή.
 8. Άμεση ρευστότητα της επένδυσής σας μετά από τρεις (3) μήνες.
 9. Ελάχιστο ποσό επένδυσης €2.000, με δυνατότητα έκτακτων καταβολών οποιαδήποτε στιγμή.
 10. Υψηλό ποσοστό επένδυσης με ιδιαίτερα χαμηλές χρεώσεις.

*Η επένδυση σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕΚΑ), εφόσον περιλαμβάνει μεταφορές κεφαλαίων εκτός Ελλάδας, υπόκειται στους περιορισμούς για την ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Tο Capital Invest είναι ένα ασφαλιστικό unit-linked πρόγραμμα συνδεδεμένο με επενδύσεις, που σας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες στις παγκόσμιες αγορές, με επενδυτικές επιλογές από τους πιο αξιόπιστους διεθνείς οίκους. Λειτουργεί ως επενδυτικό προϊόν εφάπαξ καταβολής, με ελάχιστο ποσό επένδυσης €2.000. Με κορυφαίες επενδυτικές επιλογές, ποιοτικές υπηρεσίες, άριστη ενημέρωση και ευελιξία, το Capital Invest ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πιο έμπειρων επενδυτών

Dikos Insurance

Επιλέξτε το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει στο επενδυτικό σας προφίλ

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής των αναγκών σας και προσδιορισμού των στόχων σας, το επενδυτικό σας προφίλ αντιστοιχίζεται με το χαρτοφυλάκιο του Capital που ταιριάζει καλύτερα με το προφίλ και τις ανάγκες σας.

Τα 4 ενδεικτικά χαρτοφυλάκια του Capital

 1. Αποταμιευτικό Χαρτοφυλάκιο
  Βασίζεται για ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν μηδαμινές απώλειες κεφαλαίου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο επιδιώκει καλύτερες αποδόσεις από τα κλασικά τραπεζικά προϊόντα, όπως προθεσμιακές καταθέσεις. Για τον στόχο το 20% του χαρτοφυλακίου επενδύεται και σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.
  Μέση ετήσια απόδοση 3,9%

 2. Συντηρητικό χαρτοφυλάκιο
  Βασίζεται για ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν μεσοπρόθεσμα υψηλότερες αποδόσεις από ένα αποταμιευτικό χαρτοφυλάκιο, αναλαμβάνοντας όμως λίγο υψηλότερο ρίσκο. Αυτό σημαίνει ότι αποδέχονται βραχυπρόθεσμες μικρές διακυμάνσεις. Για τον σκοπό αυτό το 10% επενδύεται ομολογιακά και 20% σε μετοχικά κεφάλαια.
  Μέση ετήσια απόδοση 4,8%

 3. Ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο
  Βασίζεται για ενδιαφερόμενους οι οποίοι επιθυμούν σχετικά υψηλές αποδόσεις μακροπρόθεσμα. Το χαρτοφυλάκιο είναι απόλυτα διαφοροποιημένο, αναλαμβάνοντας μεσαίου επιπέδου ρίσκο. Για τον σκοπό αυτό επιτυγχάνεται ισορροπημένη διασπορά, επενδύοντας το 1/3 σε αμοιβαία κεφάλαια, το 1/3 σε ομολογιακά και το 1/3 σε μετοχικά.
  Μέση ετήσια απόδοση 5,9%

 4. Επιθετικό χαρτοφυλάκιο
  Βασίζεται για έμπειρους επενδυτές. Αποδέχονται υψηλό ρίσκο, προκειμένου να πετύχουν μεγάλες αποδόσεις μακροπρόθεσμα. Για το σκοπό αυτό το 70% του χαρτοφυλακίου επενδύεται σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αφορά επενδυτές που έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε διάφορες μετοχικές αγορές του κόσμου, αποδεχόμενοι παράλληλα υψηλή διακύμανση για το κεφάλαιό τους.
  Μέση ετήσια απόδοση 8%.

Κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 1. Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων
  Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων είναι ιδανική επιλογή για επενδύσεις χαμηλού ρίσκου ή βραχυπρόθεσμου ορίζοντα, επιδιώκοντας την επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων σε σύγκριση με τους λογαριασμούς καταθέσεων, με μηδαμινό επενδυτικό κίνδυνο.

 2. Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια
  Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων από τις παραδοσιακές τοποθετήσεις στο χώρο των επιτοκίων, με σχετικά ελεγχόμενο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.

 3. Μικτά & Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια
  Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια προσφέρουν τη δυνατότητα επίτευξης υψηλών αποδόσεων σε βάθος χρόνου, με ταυτόχρονη μείωση του επενδυτικού κινδύνου σε σχέση με τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια. Επίσης, πετυχαίνουν ικανοποιητική διασπορά με μία τοποθέτηση. Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια είναι κατάλληλα για επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των χρημάτων τους, μέσω των υπεραξιών και των μερισματικών αποδόσεων και να αναλάβουν αντίστοιχα υψηλό επενδυτικό κίνδυνο.

Ενημερώσου τώρα

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

Invalid Input