Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Capital Pension | Dikos Insurance

Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

Capital Pension, η συμπληρωματική λύση για τη συνταξιοδότηση

Ζητήστε προσφορά

9+1 οφέλη της ιδιωτικής σύνταξης Capital Pension

 1. Δυνατότητα τακτικών και έκτακτων καταβολών από €600 και πάνω, μέσω πειθαρχημένων αποταμιεύσεων, με στόχο την συμπληρωματική συνταξιοδότηση.
 2. Πρόσβαση σε οποιαδήποτε επενδυτική αγορά του κόσμου.
 3. Πολλαπλές επενδυτικές επιλογές , καθώς ενσωματώνει μεγάλο φάσμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων, δίνοντας έτσι την ευκαιρία εκμετάλλευσης επενδυτικών ευκαιριών για υψηλότερες αποδόσεις.
 4. Διαχείριση και επένδυση των αποταμιεύσεων από επαγγελματίες διαχειριστές στην Ελλάδα.
 5. Δυνατότητα επιλογής από διαφορετικά χαρτοφυλάκια πριν και κατά τη διάρκεια της σύνταξης.
 6. Λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του πληθωρισμού έτσι ώστε να εξασφαλίσετε αύριο μια σύνταξη με πραγματική αγοραστική δύναμη.
 7. Προστασία της οικογένειας του ασφαλισμένου σε περίπτωση απώλειας ζωής του, με την επιλογή συγκεκριμένου βασικού κεφαλαίου.
 8. Εξασφάλιση μηνιαίου εισοδήματος σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος που οδηγεί σε ανικανότητα για εργασία.
 9. Άμεση ρευστότητα μετά από 12 μήνες.
 10. Υψηλό ποσοστό επένδυσης με ιδιαίτερα χαμηλές χρεώσεις.

Tο Capital PENSION αποτελεί ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό αποταμιευτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σύνταξης Unit-Linked, δηλαδή είναι συνδεδεμένο με επενδύσεις. Με το Capital PENSION, μπορείτε να συμπληρώσετε τις παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης στους τομείς της σύνταξης χηρείας, αναπηρίας και γήρατος, ενώ παράλληλα παρέχει τις εξής δυνατότητες:

 • Αποτελεσματική αποταμίευση, με σκοπό τη δημιουργία ενός συνταξιοδοτικού κεφαλαίου.
 • Προστασία Οικογένειας, με την ασφάλεια για προσωπικό ατύχημα.
 • Προστασία Εισοδήματος.

Capital PENSION & Συνταξιοδότηση

Το Capital PENSION είναι ένα πρόγραμμα σύνταξης που αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία να συμπληρώσετε αποτελεσματικά το εισόδημά σας και να αποκτήσετε μια σύνταξη με πραγματική αξία. Ακολουθώντας συστηματικά ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα σε συνδυασμό με ένα επενδυτικό πρόγραμμα, αξιοποιείτε τις δυνατότητες των διεθνών αγορών για υψηλές αποδόσεις, δημιουργώντας ένα κεφάλαιο για τη σύνταξή σας.

Οι δυνατότητες που προσφέρει το Capital PENSION για το σχεδιασμό του συνταξιοδοτικού πλάνου, είναι οι εξής:

 • Τακτική και πειθαρχημένη αποταμίευση.
 • Επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια αξιόλογων διαχειριστών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Επιλέγετε τη διάρκειας αποταμίευσης και την ηλικία συνταξιοδότησης.
 • Επιλέγετε τον τρόπο καταβολής της σύνταξης, δηλ. ως εφάπαξ ποσό ή ως μηνιαία σύνταξη.
 • Επιλέγετε τη διάρκεια συνταξιοδότησης σε περίπτωση μηνιαίας σύνταξης.
 • Έκτακτες καταβολές με σκοπό την ενίσχυση της αποταμίευσης και της επένδυσης.
 • Αλλαγή επενδυτικής πολιτικής οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
 • Αναπροσαρμογή ποσού αποταμίευσης και συνταξιοδότησης βάσει πληθωρισμού.
 • Αύξηση ή μείωση του ποσού αποταμίευσης σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης, αντίστοιχα των διαθέσεων.
 • Απαλλαγή καταβολής του τακτικού ποσού αποταμίευσης, σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία.
Capital PENSION & Προστασία Οικογένειας

To Capital PENSION σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν οι δικαιούχοι ένα βασικό κεφάλαιο για την προστασία της οικογένειάς σας, σε περίπτωση απώλειας ζωής του συμβαλλομένου. Με αυτό τον τρόπο, συμπληρώνεται η σύνταξη χηρείας που παρέχει στην οικογένεια το Κοινωνικό Ταμείο. Πρόκειται για ιδιωτική σύνταξη που μπορεί να βοηθήσει εσάς αλλά και την οικογένειά σας.

Το πρόγραμμα σύνταξης Capital PENSION μπορεί να συνδυαστεί με:

  • Απλή Προστασία Οικογένειας ή
  • Προστασία Οικογένειας από Ατύχημα
  • Προστασία Εισοδήματος

To Capital PENSION είναι ένα αποταμιευτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που σας εξασφαλίζει ένα μηνιαίο εισόδημα ή ένα εφάπαξ κεφάλαιο, σε περίπτωση που ένα τυχαίο γεγονός, όπως μια ασθένεια ή ένα ατύχημα, δεν σας επιτρέπει να εργαστείτε για κάποιο χρονικό διάστημα. Με αυτό τον τρόπο, συμπληρώνεται η σύνταξη αναπηρίας που παρέχει το Κοινωνικό Ταμείο.

Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Capital PENSION μπορεί να συνδυαστεί με:

 • Προστασία Μόνιμης Απώλειας Εισοδήματος από Ατύχημα ή Ασθένεια.
 • Προστασία Πρόσκαιρης Απώλειας Εισοδήματος από Ατύχημα ή Ασθένεια.
 • Προστασία Επαγγελματικής Ικανότητας από Ατύχημα ή Ασθένεια.

Ενημερώσου τώρα

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

Invalid Input