Παραδείγματα κόστους ασφάλισης

Παραδείγματα κόστους ασφάλισης

  • τα στελέχη της με όριο €2.000.000
  • την εταιρία (ως νομικό πρόσωπο) με όριο κάλυψης €1.000.000

…θα έχει ετήσιο κόστος ασφάλισης €2.100

  • τα στελέχη της με όριο €2.000.000
  • την εταιρία (ως νομικό πρόσωπο) με όριο κάλυψης €2.000.000 και
  • Πεπιλέγει κάλυψη εμπιστοσύνης υπαλλήλων με όριο €150.000 και χρηματικών απωλειών με όριο €25.000

...θα έχει ετήσιο κόστος ασφάλισης €3.700

  • τα στελέχη της με όριο €4.000.000
  • την εταιρία (ως νομικό πρόσωπο) με όριο κάλυψης €4.000.000 και
  • επιλέγει κάλυψη εμπιστοσύνης υπαλλήλων με όριο €250.000 και χρηματικών απωλειών με όριο €25.000

...θα έχει ετήσιο κόστος ασφάλισης €8.700

Ενημερώσου τώρα

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

Invalid Input