Πραγματικές περιπτώσεις διεκδικήσεων

Dikos Insurance

Πραγματικές περιπτώσεις διεκδικήσεων

  • Ηθική βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας
    Υπάλληλος μεταφορικής εταιρίας άσκησε αγωγή εναντίον αναπληρωτή διευθυντή για ηθική βλάβη λόγω προσβολής προσωπικότητας συνεπεία σεξουαλικής παρενόχλησης, με αίτημα την καταβολή €50.000.
  • Αγωγή ανταγωνιστή για συκοφαντική δυσφήμιση
    Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου εταιρίας που δραστηριοποιείται στο χώρο των τροφίμων κατέθεσε αγωγή εναντίον ανταγωνίστριας εταιρίας για παράβαση κανόνων ανταγωνισμού. Η ανταγωνίστρια εταιρία θεώρησε ότι θίγεται και κατέθεσε στη συνέχεια αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της εταιρίας και του Διευθύνοντος Συμβούλου, διεκδικώντας το ποσό του €1.000.000.

  • Αγωγή από αγοραστή μετά την εξαγορά εταιρίας
    Μετά την εξαγορά της ασφαλισμένης εταιρίας, ο αγοραστής κινήθηκε νομικά εναντίον του προηγούμενου Διευθύνοντος Συμβούλου, κατηγορώντας τον ότι παρείχε ψευδή στοιχεία με αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και την εξαγορά της σε υψηλότερη τιμή, ζητώντας το ποσό των €2.000.000

Ενημερώσου τώρα

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

Invalid Input