Πρόσθετες υπηρεσίες για τη συνολική διαχείριση

Πρόσθετες υπηρεσίες για τη συνολική διαχείριση

Ζητήστε προσφορά

  1. Μελέτη Διαχείρισης Κινδύνων D&O από εταιρία που εξειδικεύεται σε οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ολόκληρο τον κόσμο.
  2. Δυνατότητα συνδρομής στην επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης μέσω εταιρίας με ειδίκευση και διεθνή εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων.
  3. Ενημέρωση ανώτατων στελεχών για τις καλύψεις του συμβολαίου, τις βασικές αρχές διαχείρισης κρίσεων και τα μέτρα πρόληψης.
  4. Διαχείριση των ασφαλιστικών υποθέσεων γίνεται από ανώτερα στελέχη με εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της αστικής ευθύνης και είναι άκρως εμπιστευτική

Ενημερώσου τώρα

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

Invalid Input