Απλή Επιλογή Καλύψεων

Απλή Επιλογή Καλύψεων

Τα προγράμματα προσφέρονται σε 4 διαφορετικά πακέτα καλύψεων (BASIC, CLASSIC, EXTRA, TOTAL), ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε. Το πρόγραμμα BASIC προσφέρεται για την κάλυψη του κτιρίου και τα προγράμματα CLASSIC, EXTRA και TOTAL προσφέρονται για την κάλυψη του κτιρίου, του περιεχομένου ή και των δύο.

Ζητήστε προσφορά

Dikos Insurance

Ανάλογα με το είδος της κατασκευής της κατοικίας, διαμορφώνεται και το ύψος του ασφαλιζομένου κεφαλαίου, που υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα:

Απλή Κατασκευή

  • €950 / τ.μ. για το κτίριο

  • €300 / τ.μ. για το περιεχόμενο

Τυπική Κατασκευή

  • €1.200 / τ.μ. για το κτίριο
  • €400 / τ.μ. για το περιεχόμενο

Πολυτελής Κατασκευή

  • €1.600 / τ.μ. για το κτίριο
  • €600 / τ.μ. για το περιεχόμενο

 

Αν δεν επιθυμείτε τον υπολογισμό με βάση τα τ.μ., μπορείτε να επιλέξετε και να δηλώσετε εσείς το ασφαλισμένο κεφάλαιο που επιθυμείτε.

 

 

Ενημερώσου τώρα

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

*
Invalid Input

Invalid Input